Προτάσεις – Πρόγραμμα

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται οι προτάσεις του συνδυασμού ΣΥΝ-ΠΟΛΙΣ:

Έξυπνη Πόλη

Η Πρότασή μας για την Έξυπνη πόλη όπως παρουσιάστηκε στις 13/3/2019 σε εκδήλωση του Συνδυασμού ΣΥΝ-ΠΟΛΙΣ

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμά μας για την έξυπνη πόλη εδώ 

Ασφαλής Πόλη

Κοινωνική Πολιτική

Περιβάλλον – Ενέργεια – Καθαριότητα

Παιδεία – Νεολαία

Αθλητισμός

Πολιτισμός – Εθελοντισμός